بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۶

مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایرانی درگذشت

کوچه باغی خلوت رنگ پائیز آن دور آسمان هم آرام باد انگار پیامی دارد ای دریغا گل مریم پژمرد آسمان آه کشید ماه از پنجره رفت سرو امروز چه حالی دارد اشکها باید ریخت ناله ها باید کرد   درگذشت نابغه جوان ایرانی و استاد ریاضیات، دکتر مریم میرزاخانی موجب تأسف شدید همه ایرانیانی که به مفاخر برجسته علمی کشورشان ... ادامه مطلب »