دکتر سالار آملی: جذب دانشجوی خارجی و راه اندازی دوره های مشترک، محورهای بین المللی سازی آموزش عالی است

دکتر سالار آملی: جذب دانشجوی خارجی و راه اندازی دوره های مشترک، محورهای بین المللی سازی آموزش عالی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل در دوازدهمین نشست معاونان بین الملل دانشگاه ها در دانشگاه قم تاکید کرد: توسعه تعاملات علمی بین المللی با مواظبت جدی نسبت به ممانعت از نفوذ، بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری فراروی نگاه توسعه ای فعالیت های علمی بین المللی است و در این مسیر هرچه قدر ما بر اعتقادات و منافع ملی خودمان تاکید کنیم در عرصه بین المللی معتبرتر خواهیم بود.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل افزود: بین المللی سازی آموزش عالی در کنار ارتباط با صنعت و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیقات، توسعه آموزش فنی و حرفه ای، سه محور اساسی و اصلی برنامه پیشنهادی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی بود.

دکتر سالارآملی با اشاره به برنامه ششم توسعه و اهمیت بین المللی سازی آموزش عالی در ذیل این برنامه اظهار داشت: رساندن دانشگاه ها به تراز بین المللی، ایجاد شعب دانشگاه ها ی کشورمان در دیگر کشورها و ایجاد دانشگاه های مشترک دانشگاهای داخلی با مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از جمله مصوبات قانون برنامه ششم در بخش همکاری های علمی بین المللی است.

دکتر عسگر دیرباز رییس دانشگاه قم نیز در ابتدای نشست گفت: باید هویت دینی و ملی را در کنار ارتباطات بین المللی حفظ کرده و بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری به انقلابی بودن و انقلابی ماندن و حفظ ارزش های انقلاب توجه ویژه ای داشت.

تشریح برنامه جذب نخبگان در سال ۹۶، تبیین شاخص های ارزیابی فعالیت های بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری و پژوهشی، ارائه گزارش دستاوردها و فعالیت های کارگروه های هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی با کشورهای هدف از محورها و برنامه های نشست معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها در محل دانشگاه قم به شمار می آید.

Share