آغاز به کار دومین کنفرانس علمی مشترک بین ایران و اتریش

آغاز به کار دومین کنفرانس علمی مشترک بین ایران و اتریش

این کنفرانس با سخنرانی آقای دکتر زوتی، مدیر کل آژانس همکاری های بین المللی در زمینه آموزش و پژوهش OeAD و خانم باربارا ویت گروبر، مدیر کل وزارت علوم، آموزش و تحقیقات جمهوری اتریش آغاز شد. در ادامه، آقای دکتر سالار آملی به ارایه گزارشی در مورد سیاست وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ارتباط با توسعه و گسترش همکاری با کشورهای هدف و استراتژیک به ویژه در اروپا پرداختند. در ادامه کنفرانس، کارگروه های پنج گانه انرژی؛ علوم انسانی و هنر؛ مهندسی؛ علوم اقتصادی و مدیریت و آموزش های حرفه ای به صورت مجزا و با شرکت اعضای هیات ایرانی، مقامات و نمایندگان وزارت آموزش، علوم و تحقیقات جمهوری اتریش، مقامات آژانس همکاری های بین المللی در زمینه آموزش و پژوهش اتریش، سازمان ها و بنیادهای علمی و جمعی از استادان دانشگاه های اتریشی و دانشجویان ایرانی برگزار شد.

Share