بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۸

قاسمی برتقویت تعاملات دانشگاهی بین ایران و فرانسه تاکید کرد

تهران – ایرنا- سفیر ایران درفرانسه درملاقات با اعضای هیئت دانشگاه های الزهرا و ابن سینا بر تقویت و تعمیق تعاملات دوجانبه تاکیدکرد. بنابه گزارش سفارت ایران در پاریس بهرام قاسمی دراین دیداربرتقویت و تعمیق تعاملات دوجانبه با حمایت از توسعه همکاریهای علمی، فنی و حرفه‌ای بین دانشگاهی از طریق رایزنی‌های علمی، تعامل و تبادل استاد، دانشجو و انتقال تجارب ... ادامه مطلب »