سخن رایزن

تحصیل در دانشگاه های خارجی فرصتی مغتنم و در عین حال بسیار کوتاه است که باید حد اکثر بهره از آن به عمل آید. به ویژه آنکه این فرصت با صرف هزینه معنوی و مادی فراوان حاصل شده است و تنها در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که از ابتدا به شیوه ای هدفمند برای لحظه لحظه ی آن برنامه ریزی شود.
رایزنی علمی ایران در کشورهای شنگن با وقوف به ظرفیت های علمی دانشگاه های حوزه تحت پوشش و با شناختی که از استعداد و توانمندهای دانشجویان و دانش پژوهان ایران عزیز دارد تمام همت خود را معطوف داشته است تا بتواند با ارائه خدمات دقیق و اطلاعات به هنگام، دشواری های حضور در خارج از ایران را به حداقل رسانده و منافع تحصیل در دانشگاه های شنگن را به حداکثر ارتقاء دهد.
چنان که می دانیم دانشجویان عزیز در بدو ورود به دانشگاه های حوزه شنگن با دنیایی جدید و متفاوت در دوعرصه مواجه می شوند؛ محیط علمی و دانشگاهی جدید از یک سو و زبان و فرهنگ و قوانین اجتماعی متفاوت از سوی دیگر.
هر یک از دو عرصه یاد شده می تواند چالش هایی را پیش روی دانشجویان جدید الورود قرار دهد که فائق آمدن بر آنها نیازمند اطلاعات و راهنمایی های لازم و کارشناسی شده است. چرا که کشورهای حوزه شنگن در عین مشترکات از ویژگی هایی منحصر به خود نیز برخوردار هستند.

رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای شنگن این افتخار را دارد که آخرین اطلاعات مورد نیاز دانشجویان چه در حوزه فعالیت های علمی و دانشگاهی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را در نهایت دقت و ظرافت، در اختیار هموطنان و دانشجویان قرار دهد تا با آگاهی به ظرایف حضور در دانشگاه های خارج از کشور بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی به حداکثر بهره گیری از این فرصت گران سنگ نائل آیند.

رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر خدمات یاد شده به دانشجویان همچنین می کوشد تا در دو حوزه مهم دیگر نیز وظایف خود را ارتقاء بخشد:

الف – تقویت ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاه های اروپا با دانشگاه های ایران به ویژه قطب های علمی کشور و همچنین معرفی توانمندی های علمی داخلی به  سازمان های دانشگاهی و دانش بنیاد بین المللی

ب – تسهیل ارتباط نخبگان علمی ایرانی خارج از کشور با یکدیگر و همچنین  بهره گیری از ظرفیت علمی آنان برای انتقال دانش و تکنولوژی به میهن

با آرزوی توفیق و سربلندی برای یکایک هموطنان دانشجو، دانش پژوه و اساتید گرانقدر، یاد آور می شود که هرگونه انتقاد و پیشنهاد شما موجب افتخار و امتنان خواهد بود.

دکتر قادر قربانی اصل

Share