اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسه

اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسه

اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و قرانسه با همکاری گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سوربن نوول، در روزهای هفتم و هشتم مهر ماه سال ۱۳۹۵ (۲۸ و ۲۹ ام سپتامبر ۲۰۱۶) در دانشگاه فردوسی برگزار می گردد.

پژوهشگران و محققان عزیز می توانند چکیده مقالات خود را تا تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۴ به دبیرخانه این همایش به آدرس الکترونیکی litcpf@um.ac.ir ارسال نمایند.

جهت ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت این همایش www.litcpf.um.ac.ir مراجعه نمایید.

poster_480

Share