نشست رایزن علمی با دانشجویان در شهر وین

رایزنی علمی و فناوری جهموری اسلامی ایران در منطقه شنگن، بریتانیا و حوزه آن در نظر دارد نشستی صمیمانه با دانشجویان محترم به منظور آشنائی بیشتر با دانشجویان عزیز و طرح مسائل علمی و صنفی آنان به تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ با حضور جناب آقای دکتر قربانی رایزن علمی و مسئول بخش دانشجویی سفارت ایران در محل رایزن فرهنگی ایران در شهر وین برگزار نماید. لذا از دانشجویان عزیز دعوت بعمل می آید تا در این مراسم شرکت فرمایند.

ffff

رایزنی علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه شنگن

کانون فرهنگی و هنری دانشجویان ایرانی مقیم اتریش

Share