تسهیلات دانشجویی

دانشجویان خارج از کشور درارتباط با دریافت تسهیلات کنسولی، بشرح ذیل تقسیم بندی می گردند:

  • دانشجویانی که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان بورسیه به خارج از کشور اعزام شده اند که اصطلاحاً به این عده دانشجویان بورسیه گفته می شود و هزینه آنان توسط وزارتخارنه های مذکور پرداخت می شود.
  • دانشجویانی که از ایران جهت تحصیل در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، دکترا با هزینه شخصی به خارج کشور آمده اند و محل اقامت آنان در گذرنامه ایران می باشد و در خارج دارای اقامت دائم نمی باشند. اصطلاحاً به این عده، دانشجویان آزاد گفته می شود.
  • دانشجویانی که بهمراه والدین در خارج از کشور سکونت دارند و محل اقامت آنها در گذرنامه خارج از کشور است، به این عده، دانشجویان مقیم گفته می شود.

شرایط استفاده از تسهیلات دانشجویی:

دانشجو یان بورسیه، آزاد یا مقیم، در صورت برخوداری از شرایط زیر، می توانند برای تشکیل پرونده و استفاده از تسهیلات دانشجویی اقدام نمایند:

  1. تحصیل حضوری بصورت تمام وقت در دانشگاه معتبر در سطح حداقل کارشناسی.
  2. دارا بودن اقامت تحصیلی.
  3. رعایت مقررات نظام وظیفه عمومی (داشتن کارت پایان خدمت، معافیت دائم یا معافیت تحصیلی)
  4. پیشرفت تحصیلی دانشجو با ارائه گواهی دانشگاه و ریز نمرات.
  5. تشکیل پرونده دانشجویی

یادآوری:
ارائه تسهیلات به دانشجویان آزاد و مقیم فقط در صورت موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر می باشد.

Share