تأیید مدارک دانشجویی

مدارک زیر، توسط سفارت، برای تمامی دانشجویان تأیید می گردد:

الف – گواهی ثبت نام در دانشگاه
ب – گواهی اشتغال به تحصیل
ج – ریز نمرات دانشگاهی
د – مدارک فارغ التحصیلی
هـ – تصویر اجازه اقامت معتبر
و – تصویر صفحات گذرنامه

پیش از ارسال مدارک لازم لطفآ به نکات زیر توجه فرمائید:

آن دسته از مدارک تحصیلی قابل تایید است که هم مهر و هم امضای اصلی اداره ثبت نام دانشگاه را داشته باشد( کپی یا پرینت نباشد).

ملاحظات:

  • COEویزا LETTER و OFFER قابل تایید نمی باشد. ضمنا ارائه تصویر صفحات اول گذرنامه و ویزا و نیز مهر خروج گذرنامه ایرانی و تصویر شناسنامه دانشجو الزامی می باشد.
  • کسانی که اصل مدرک پایان مقطع تحصیلی را جهت تایید ارسال می کنند، لازم است قبلا طی نامه ای به دانشگاه محصل تحصیل اعلام نمایند که سفارت جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد هرگونه استعلام و بررسی مدارک و سوابق تحصیلی در خصوص مدرک تحصیلی دانشجو انجام دهد و یک رونوشت آنرا نیز به همراه سایر مدارک از طریق سامانه تاک به سفارت ارسال نمایند.
  • برابر اعلام وزارت علوم ،‌تحقیقات و فناوری،‌ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی منوط به ارائه گواهی رسمی شروع دوره تحصیلی ( تاریخ دقیق به روز /ماه/ سال) از دانشگاه محل تحصیل می باشد. لذا هموطنان عزیز لازم است همزمان با ارسال مدارک تحصیلی جهت ارزیابی نسبت به ارسال گواهی مربوطه جهت تایید اقدام نمایند.

مدارک لازم:

  1. تکمیل فرم مربوطه در سفارت حانه ها که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد.
  2. کپی شناسنامه یا گذرنامه متقاضی.
  3. ا صل مدرکی که درخواست تائید آن را دارید.
  4. یک عدد پاکت سفارشی برای برگشت اصل مدارک که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد.

توجه: دانشجویان اعزامی رشته های پزشکی، پیراپزشکی و رشته های وابسته باید کلیه مدارک و گواهی های تحصیلی خود را پس از تائید سفارت محل تحصیل و نهاد اعزام کننده در ایران به مرکز امور دانشجوئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند.

* لطفأ بمنظور کمک در تسریع انجام کار، نوع درخواست خود را بر روی پاکت محتوی مدارک بنویسید.

* مدارک ناقص جهت رفع نقص عیناً عودت داده می شود.

Share