تغییر محل اقامت

دانش آموختگانی که از تسهیلات دانشجویی استفاده کرده اند میتوانند با ارائه مدارک زیر درخواست تغییر محل اقامت بنمایند. این درخواست به همراه مدارک زیر به وزارتخانه مربوطه ارسال و پس از دریافت موافقت آنها، نسبت به تغییر محل اقامت دانشجو اقدام می گردد.

مدارک لازم:

  1. تکمیل فرم موجود در سفارت خانه ها برای تغییر محل اقامت دانشجو.
  2. تصویر صفحات نوشته شده گذرنامه.
  3. تصویر تمام صفحات شناسنامه.
  4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.
  5. تصویر آخرین مدارک تحصیلی اخذ شده در ایران.
  6. تصویر آخرین مدارک اخذ شده از دانشگاههای خارج از ایران.

* لطفأ بمنظور کمک در تسریع انجام کار، نوع درخواست خود را بر روی پاکت محتوی مدارک بنویسید.

* مدارک ناقص جهت رفع نقص عیناً عودت داده می شود.

Share