برنامه ها

۱-    شناسایی پژوهشگران، متخصصان و اساتید علمی مقیم خارج در تمامی زمینه ها
این کار با همکاری و هماهنگی سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در اروپا صورت می گیرد.

۲-    ایجاد یک بانک اطلاعاتی (پایگاه داده) از اساتید، نخبگان، متخصصان و دانشمندان ایرانی مقیم در خارج از کشور
یکی از اصلی ترین برنامه ها راه اندازی یک سامانه ی (وبسایت) جامع با هدف جمع آوری بانک داده های متخصصان، دانشمندان و نخبگان ایرانی خارج از کشور است. در این سامانه اطلاعات جامع از زمینه های تحقیقاتی گرفته تا منابع آموزشی مورد نیاز در تمامی رشته ها و شاخه های علوم جمع آوری خواهد گردید.

۳-    تعامل با اساتید، نخبگان و متخصصان خارج از کشور و انتقال علم و فناوری به داخل کشور از طریق:

  • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی (علمی) توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور

  • همکاری در جذب داوطلبان تحصیل و دانشجویان مقیم خارج در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل

  • کشف استعدادها و نخبگان علمی خارج از کشور از طریق برگزاری انواع سمینارهای علمی و پژوهشی

  • شناسایی ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی و فناوری خارج از کشور با تاکید بر توانمندیهای ویژه و کمک به برقراری ارتباط مناسب با موسسات ذیربط داخل کشور و بهره برداری بهینه از ظرفیتهای یاد شده در چارچوب برنامه های کشور

  • امور مربوط به فرصت های مطالعاتی اساتید دانشگاه های داخل کشور در دانشگاه های اروپایی

  • شناسایی ظرفیت ها و معرفی قابلیت ها و فرصت های همکاری آموزشی و پژوهشی و زمینه های عضویت و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در مجامع علمی بین المللی که مراکز آنها در خارج از کشور مستقر می باشند

  • شناسایی دانشجویان ممتاز ایرانی دوره های دکتری در دانشگاههای خارج که با هزینه شخصی در حال تحصیل هستند

  • تلاش برای جلب مشارکت استادان، محققان، متخصصان و انجمن های علمی حوزه ماموریت به ویژه ایرانیان در فعالیت های علمی و تقویت ارتباطات ایشان با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور

  • بسترسازی مناسب برای اعزام دانشجو به دانشگاه های اروپا

Share