دانشگاههای دانمارک

ImageHandler.ashxنظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور دانمارک

کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از ایران (بعد از ۲۰۱۶/۰۹/۰۱)

‌‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

در کشور دانمارک دوره‌ قبل‌ از ورود به‌ دبستان، مهدکودک‌ است‌ که‌ البته‌ اجباری‌ نیست. دوره‌ ابتدایی‌ در مدارس‌ Folkeskol  ده‌ سال‌ طول‌ می‌کشد. برای‌ آن‌ دسته‌ از دانش‌آموزان‌ که‌ در پایان‌ کلاس‌ ۹ توانایی‌ ورود به‌ دبیرستان‌ را دارند، ادامه‌ تحصیل‌ در کلاس‌ ۱۰ اجباری‌ نیست. دوران‌ دبیرستان Gymnasium)  ۳) سال است. در این‌ مدت‌ دانش‌آموزان‌ چندین‌ امتحان‌ نهایی‌ (GI) می‌گذرانند که‌ البته‌ از سال‌ اول‌ برای‌ آن‌ دسته‌ از دروسی‌ که‌ اهمیت‌ کم‌تری‌ دارند آغاز می‌شود. نظام‌ آموزشی‌ در کشور دانمارک‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ تا قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌ دانش‌آموزان‌ ۱۲ یا ۱۳ سال‌ تحصیل‌ می‌کنند و با موفقیت‌ در امتحانات‌ نهایی، دیپلم‌‌ دبیرستان‌ دانمارکی‌ (Studentereksamen) را می‌گیرند.

‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌

‌داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ (Studentereksamen) نخستین‌ شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ است.
ثبت‌ نام‌ در نظام‌ آموزش‌ عالی‌ دانمارک‌ به‌ دو سهمیه‌ گروه‌ ۱ و ۲ تقسیم‌ می‌شود. داوطلب‌ می‌تواند نام‌ خود را همزمان‌ در هر دو گروه‌ سهمیه‌ ثبت‌ کند. اکثر دوره‌های‌ تحصیلی‌ شرایط‌ ویژه‌ای‌ برای‌ پذیرش‌ دانشجو دارند. تعیین‌ حداقل‌ معدل‌ در دیپلم‌ دبیرستان‌ نخستین‌ شرط‌ است. افراد با داشتن‌ معدل‌ مناسب‌ و نمرات‌ خوب‌ در دروس‌ ریاضیات، فیزیک، شیمی، ادبیات‌ دانمارکی‌ و دو زبان‌ خارجی، می‌توانند از سهمیه‌ گروه‌ ۱ استفاده‌ کنند. سهمیه‌ گروه‌ ۲ متعلق‌ به‌ داوطلبانی‌ است‌ که‌ با در نظر گرفتن‌ تجربه‌ حرفه‌ای، بدون‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، طبق‌ ضوابط‌ خاصی‌ به‌ تحصیل‌ در رشته‌ انتخابی‌ خود می‌پردازند. هچنین‌ افرادی‌ هم‌ هستند که‌ در سایر رشته‌ها مانند فنی‌ و حرفه‌ای‌ که‌ با گذراندن‌ امتحان‌ و داشتن‌ نمره‌ ۷ در دروس‌ ریاضی، فیزیک‌ و شیمی‌ می‌توانند وارد دانشگاه‌ شوند.
هر داوطلب‌ می‌تواند حداکثر در ۸ رشته‌ نام‌نویسی‌ کند، اما فقط‌ در یک‌ رشته‌ پذیرفته‌ می‌شود. سپس‌ دانشجویان‌ در یکی‌ از دانشگاه‌ها و مدارس‌ عالی‌ حرفه‌ای، از جمله‌ مدرسه‌های‌ عالی‌ بازرگانان، مراکز پژوهش‌ مهندسی، مدرسه‌های‌ معماری‌ و غیره‌ مشغول‌ به‌ تحصیل‌ می‌شوند.
گذراندن‌ یک‌ سال‌ پیش‌دانشگاهی‌ در بعضی‌ دانشگاه‌ها و موفقیت‌ در امتحان‌ ورودی‌ برای‌ دانشجویان‌ خارجی‌ الزامی‌ است‌ و فقط‌ از طریق‌ سهمیه‌ گروه‌ ۲ پذیرفته‌ می‌شوند.

دوره های تحصیلی

 1.  (Tekniker (Technician پسوند رشته‌ مورد نظر می‌آید و دوره‌هایی‌ حرفه‌ای‌ هستند که‌ پس‌ از یک‌ سال‌ و نیم‌ تحصیل‌ فشرده‌ به‌ علاوه‌ دوره‌ کارآموزی‌ در کالج‌ها و مدارس‌ عالی‌ حرفه‌ای‌ گذرانده‌ می‌شوند.
 2.  (Akademi (Bachelor سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ در دانشگاه‌ها می‌باشد. همچنین‌ دوره‌ (Teknikum (Bachelor که‌ معمولاً‌ شامل‌ یک‌ سال‌ کارآموزی‌ قبل‌ از ورود به‌ دوره‌ و سه‌ سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ دروس‌ نظری‌ در مدارس‌ عالی‌ حرفه‌ای‌ می‌باشد.‌
 3.  (Candidata (Master شامل دو سال‌ یا بیشتر تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است. این‌ دوره‌ امتحان‌ ورودی‌ ندارد و فقط‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ (Akademi (Bachelor و اظهار نظر معرف‌ها دانشجو می‌پذیرد. این‌ دوره‌ بر اساس‌ نظام‌ Modular برنامه‌ریزی‌ شده‌ است‌ و دارای‌ چهار نیم‌سال‌ چهارده‌ هفته‌ای‌ است. دانشجو پس‌ از گذراندن‌ سه‌ نیم‌سال‌ و حضور در کلاس‌ درس‌ و موفقیت‌ در امتحانات، پژوهشی‌ را در نیم‌ سال‌ چهارم (در بعضی‌ دانشگاه‌ها از آغاز نیم‌ سال‌ سوم) انتخاب‌ و پس‌ از دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌  موفق‌ به‌ دریافت‌ مدرک‌ (Candidata (Master می‌شود. در بعضی‌ از رشته‌ها (معماری‌ و دامپزشکی) این‌ دوره‌ پنج‌ یا شش‌ ساله‌ است‌ که‌ با دیپلم‌ دبیرستان‌ آغاز می‌شود.‌
 4. Ph.D برای ورود به‌ این‌ دوره‌ مدرک (Master ‌(Candidata از دانشگاه‌های‌ دانمارک‌ یا معادل‌ آن‌ از کشورهای‌ دیگر الزامی‌ است. در این‌ دوره‌ زبان‌ دانمارکی‌ اجباری‌ نیست‌ و دانشجو می‌تواند به‌ زبان‌ انگلیسی‌ دوره‌ را طی‌ کند. برای‌ دوره‌ Ph.D. در دانمارک‌ دانشجو باید دروس‌ تعیین‌ شده‌ و پژوهش‌ جامعی‌ را که‌ با نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ و دفاع‌ از آن‌ همراه‌ است‌ با موفقیت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ دانمارک‌ چهار سال‌ است.

‌‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

 1. مدارک‌ (Tekniker (Technician و کلیه‌ مدارک‌ و تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ دانشگاهی‌ (آکادمیک) شامل‌ ۲ یا ۳ سال‌ تحصیل، با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 2. مدارک‌ (Teknikum (Bachelor وAkademi با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 3. مدارک‌ (Candidata (Master با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود. دوره‌های‌ پنج‌ و شش‌ ساله‌ تحصیل‌ پیوسته‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ نیز، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.
 4. مدارک‌ Ph.D. با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشور دانمارک

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

 1. (Aarhus Universitet (University of Aarhus
 2. (Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark
 3. (Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen
 4. University of Southern Denmark
 5. (Aalborg Universitet (Aalborg University
 6. (Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture

دانشگاه های گروه ب (خوب)

 1.  (Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences
 2. (Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts
 3. (Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business and social sciences
 4. (Handelshojskolen i Kobenhavns (Copenhagen Business School
 5. (Den Kongelige Veterinaer OG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University
 6. (Roskilde Universitet Center (Roskilde University
 7. Royal School of Library and Information Science

‌گروه ج (متوسط)

 1. IT University of Copenhagen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 2. VIA University college صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

‌گروه د (ضعیف)

 1. IT University of Copenhagen
 2. Royal School of Library and Information Science
 3. The Danish University of Education
Share