دانشگاههای اسپانیا

ImageHandler.ashxنظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور آلمان

کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از ایران (بعد از ۲۰۱۶/۰۹/۰۱)

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌‌

در اسپانیا کودکان‌ از ۳ سالگی‌ وارد مهد کودک (La Educacion nfantile) می‌شوند و تا ۶ سالگی‌ آموزش‌های‌ اولیه‌ را فرا می‌گیرند که‌ آخرین‌ سال‌ آن‌ اجباری‌ است. آموزش‌ ابتدیی‌ (La Educacion obligatoria) از ۶ سالگی‌ شروع‌ و تا ۱۱ سالگی‌ ادامه‌ می‌یابد. در این‌ مدت‌ دانش‌آموزان‌ ضمن‌ آشنایی‌ با محیط، خواندن‌ و نوشتن‌ و دروس‌ ابتدیی‌ را فرا می‌گیرند. سپس‌ دوره‌ آموزش‌ متوسطه‌ (La Education Segundaria) را شروع‌ می‌کنند که‌ خود شامل‌ دو مرحله‌ است. دوره‌ اول‌ ۳ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد و دانش‌آموز موفق‌ به‌ کسب‌ درجه‌ دانش‌آموختگی‌ در دوره‌ مدرسه‌ می‌شود. مرحله‌ دوم‌ نیز ۳ سال‌ است‌ که‌ بعد از گذراندن‌ آن، دانش‌آموز درجه‌ تحصیلی‌ Bachiller را دریافت‌ می کند. در صورت‌ تمایل‌ دانش‌آموز یک‌ دوره‌ یک‌ ساله‌ پیش‌ دانشگاهی‌ (Curso de Orientacion Universitaria)  را برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ یا دوره‌های‌ تشکیلات‌ حرفه‌ای‌(La Formacion Profesional)  پشت‌ سر می‌گذارد.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌‌

‌تحصیلات‌ عالیه‌ در اسپانیا در دانشگاه‌ها، مجتمع‌های‌ فنی‌ – علمی‌ و مجتمع‌های‌ هنرهای زیبا امکان‌پذیر است. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و قبولی در آزمون‌ ورودی یا گذراندن‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌(Curso de Orientacion Universitaria)  است، یعنی‌ کسانی‌ که‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ را نگذرانده‌اند، بعد از قبولی در امتحان‌ و تایید صلاحیت‌ علمی‌ می‌توانند به‌ دانشگاه‌ راه‌ یابند.

دوره های تحصیلی

 1. ‌(Estudios de Primer Ciclo — (LArquitecto Tecnico, Diplomatura, Ingenierias Tecnicas این مدرک‌ بعد از گذراندن‌ یک‌ دوره‌ دو یا سه‌ ساله‌ در دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالی‌ به‌ دانشجو اعطا می‌گردد.
 2. De Segundo Ciclo (Estudios  LIngeniero o Arquitecto Superior Licenciado) licenciaturas این‌ دوره‌ ۲ سال‌ طول‌ می‌کشدو شرط‌ ورودبه‌ آن‌ داشتن‌ مدرک‌ Primer Ciclo است. در این‌ دوره‌ دانشجو به‌ ژرف‌نگری‌ دروس‌ گذرانده‌ شده‌ در دوره‌ قبلی‌ و فراگیری‌تخصص‌ می‌پردازد. دانشجو با گذراندن‌ این‌ دوره، موفق‌ به‌ دریافت‌ مدرک‌ Arquitecto , Licenciado یا Ingeniero می‌شود.
 3. ‌Estudios de Doctorado) Tercer Ciclo)  دانشجو با گذراندن‌ یک‌ دوره‌ ۵ ساله‌ شامل‌ دوره‌ دو ساله‌ متشکل‌ از دروس‌ تخصصی‌ و به‌ پایان‌ رساندن‌ پایان نامه پژوهشی‌ جامعی‌ در یک‌ موضوع‌ خاص‌ (به‌ مدت‌ ۳ سال) و دفاع‌ از آن، مدرک‌Tercer Ciclo  و عنوان‌ دکترا می‌گیرد. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌ Segundo Ciclo   است. بعد از اتمام‌ دوره‌ ۲ ساله‌ و قبولی‌ در امتحانات، بایدتوانائی دانشجو برای‌ پژوهش‌ سنجیده‌ شود و به‌ تایید استادان‌ دوره‌ دکترا برسد و عنوان‌ پیشنهادی‌ برای‌ پایان نامه‌ پژوهشی‌ مورد پذیرش‌ یکی‌ از استادان‌ قرار گیرد. بدین‌ ترتیب‌ دانشجو می‌تواند رسماً‌ پژوهش‌ را آغاز کند.

‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

 1. ‌مدارک‌ Estudios de Primer Ciclo   و تمام‌ مدارک‌ دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 2. مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo  با چهار سال‌ تحصیل‌(دو سال‌Primer Ciclo  و دو سال‌(Segundo Ciclo   صادره‌ از تمام‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌کشور اسپانیا،”کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 3. مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas  با حداقل‌ ۵ سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامی‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و مجتمع‌های‌ عالی‌ هنری‌دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا در صورت‌ عدم‌ اریه‌ رساله، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 4. مدارک موضوع بند ۳ (دوره های ۵ ساله) در صورت گذراندن پایان نامه ، (کارشناسی ارشد) ارزشیابی می شود. توضیحاً دوره کارشناسی ارشد یک ساله در کشور اسپانیا مورد تائید نمی باشد و گذراندن ۱۲۰ واحد اروپایی و دفاع از پایان نامه جهت ارزشیابی مقطع به ماخذ کارشناسی ارشد الزامی می باشد.
 5. مدارک‌Tercer Ciclo صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌های‌ آموزش‌ عالی‌ و هنری‌ دولتی‌ مورد تایید وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ کشور اسپانیا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد معتبر یا مدارک‌ کارشناسی‌ ارشد دوره‌ دوم‌ (Segundo Ciclo) کشور اسپانیا، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشور اسپانیا

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

 1. Universidad Complutense de Madrid
 2. Universitat de Barcelona
 3. Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 4. Universidad Autonoma de Barcelona
 5. (۱) Universitat de Valencia
 6. Universidad Politecnica de Madrid
 7. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
 8. Universidad de Granada
 9. Universidad de Sevilla
 10. Universidad Politecnica de Valencia
 11. Universidad de Salamanca
 12. Universidad de Zaragoza
 13. Universidad de Navarra
 14. Universitat Pompeu Fabra
 15. Universitat d\Alacant/Universidad de Alicante
 16. Universitat Jaume I
 17. Universidad Autonoma de Madrid
 18. Universidad de Cantabria
 19. Universidad de Santiago de Compostela
 20. Universidad de Murcia
 21. Universidad Carlos III de Madrid
 22. Universidad de Vigo

‌‌دانشگاه‌های گروه ب (خوب)

 1. Universidad  de Castilla la  Mancha
 2. Universidad de Malaga
 3. Universidad de Oviedo
 4. Universidad de Extremadura
 5. Universidad de Valladolid
 6. Universidad de Alcala
 7. Universidad de Cadiz
 8. Universitat Oberta de Catalunya
 9. Universidad de la Laguna
 10. Universidad de Huelva
 11. Universidad Rey Juan Carlos
 12. Universitat Rovira I Virigili
 13. Universidad de Leon
 14. Universidad de la Rioja
 15. Universidad de Almeria
 16. Universidad de Jaen
 17. Universidad Politecnica de Cartagena

‌‌دانشگاه‌های گروه ج (متوسط)

 1. Universidad de Deusto Deustuko Unibersitatea
 2. Universidad Pontificia Comillas
 3. Universitat de Lieida
 4. Instituto de Empresa Business School
 5. IESE Business School Universidad de Navarra
 6. Universitat Ramon Llull
 7. Universidad de Burgos
 8. ESADE Business School Barcelona
 9. Universitat de Vic/ Universitat Central de Catalunya
 10. Universidad de Mondragon unibersitattea
 11. Universidad Catolica San Antonio de Murcia
 12. Universidad Internacional de la Rioja
 13. Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir
 14. Universidad Nebrija
 15. Universidad Miguel Hernandez
 16. Universidad Pablo de Olavide
 17. Universidad de Coruna
 18. Universidad de Cordoba
 19. Universidad publica de Navarra
 20. Universidad Fundacion San Pablo CEU
 21. Universitat de Girona
 22. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
 23. Universitat de les IIIes Balears

‌‌دانشگاه‌های گروه د (ضعیف)

 1. Escuela de Organizacion Industruial
 2. Universidad Internacional de Andalucia
 3. Universitat Internacional de Catalunya
 4. Universidad Camilo Jose Cela Madrid
 5. Universidad Pontificia de Salamanca
 6. Universidad Francisco de Vitoria
 7. Universidad Alfonso X EI Sabio
 8. Universidad San Pablo CEU
 9. Universitat Ramon Llull La Salle Campus Barcelona
 10. CES Universidad Felipe II
 11. Instituto Universitario de Investigacion en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin
 12. Barcelona Graduate School of Economics
 13. Universidad Politecnica de Madrid Departamento de Proyectos Arquitectonicos
 14. Universidad CEU Cardenal Herrera
 15. Universidad Internacional Menendez pelayo UIMP
 16. Tecnun Universidad de Navarra
 17. Universidad Catolica Avila
Share