دانشگاههای پرتغال

ImageHandler.ashxنظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور پرتغال

کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از ایران (بعد از ۲۰۱۶/۰۹/۰۱)

‌‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

آموزش‌ رسمی‌ و اجباری‌ در کشور پرتغال با تحصیلات پایه و از ۶ سالگی‌ آغاز می‌شود، ۹ سال‌ به طول‌ می‌ انجامد و شامل ۳ مرحله ۴، ۲ و ۳ ساله است؛ پس از مرحله سوم دیپلم یا گواهی نامه (certificate of basic education) اعطا می شود. از ۱۶ سالگی‌دانش‌آموزان‌وارد دبیرستان‌(Escola Secundária) می‌شوند؛ تحصیلات دوره دبیرستان ۳ ساله و به دو شکل عمومی و فنی/ حرفه ای است. پس از خاتمه دوره، گواهی Certificado de Habilitações do Ensino Secundário یا Diploma de Ensino Secundário به دانش آموخته اعطا می شود. این گواهی یا دیپلم یکی از شرایط راهیابی به تحصیلات عالی می باشد.

 ‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌
تحصیلات‌ عالی در پرتغال به دو صورت دانشگاهی و غیر دانشگاهی (پلی تکنیک) بوده که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دانشگاهی دولتی و خصوصی امکان پذیر است؛ مؤسسات آموزش عالی خصوصی در صورتی اجازه فعالیت دارند که وزارت علوم و آموزش عالی (Ministry of Science and Higher Education) پرتغال آن را به رسمیت شناخته باشد. نظام های تحصیلی دانشگاهی و غیر دانشگاهی با هم در تعامل هستند و حتی امکان انتقال دانشجو برای ادامه تحصیل از یکی به دیگری وجود دارد.

دوره های تحصیلی

‌بر اساس قانون ۲۰۰۵/۴۹ تغییراتی در سیستم آموزشی کشور پرتغال ایجاد شد که طبق آن مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی (تحصیلات پلی تکنیک و دانشگاهی) این کشور به دو دوره قبل و بعد از این قانون تقسیم می شود.

 الف) تحصیلات پلی تکنیک (مراکز آموزش عالی)
مدارک تحصیلی پس از تصویب قانون ۲۰۰۵/۴۹:
پس ازتصویب قانون ۲۰۰۵/۴۹ پلی تکنیک ها دو مدرک تحصیلی را تحت عنوان Licenciado  و Mestre  به ترتیب پس از طی مقطع اول و دوم تحصیلی اعطا می نمایند.
 1. Licenciado: این مدرک پس از اتمام تحصیلات مقطع اول اعطا می شود. این دوره شامل ۶ نیمسال و ۱۸۰ واحد و در بعضی موارد ۷ تا ۸ نیمسال و ۲۱۰ تا ۲۴۰ واحد است. شرط ورود به آن داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی است.
 2. Mestre: این مدرک پس از اتمام مقطع دوم تحصیلی اعطا می شود. دوره مربوط شامل ۳ تا ۴ نیمسال و ۹۰ تا ۱۲۰ واحد می شود. شرط ورود به این دوره داشتن مدرک مقطع اول تحصیلی (Licenciado) است.
مدارک تحصیلی پیش از تصویب قانون ۲۰۰۵/۴۹:
پیش از تصویب قانون ۲۰۰۵/۴۹ پلی تکنیک ها دارای دو دوره تحصیلی Bacharel (سه ساله) و Licenciado (چهار ساله) بودند که در دو دوره پیاپی انجام می شد. در پایان دوره اول مدرک Bacharel و در پایان دوره دوم مدرک Licenciado اعطا می گردید.
 1. Bacharel مقطع اول محسوب شده و یک دوره سه ساله و شامل ۶ نیمسال بود. شرط ورود به آن داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی است.
 2. Licenciado مقطع دوم تحصیلی بود. این دوره پس از مقطع اول یک دوره ۱ تا ۲ سال و  از ۲ تا ۴ نیمسال به طول می انجامید.
ب) تحصیلات دانشگاهی
۱- تحصیلات دانشگاهی مقطع اول (Licenciado): 
این دوره شامل ۶ تا ۸ نیمسال تحصیلی و ۱۸۰ تا ۲۴۰ واحد است. شرط ورود به آن داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان مدرک پیش دانشگاهی است.
تبصره- قبل از تصویب قانون سال ۲۰۰۵ درجه Licenciado معمولاً ۴ سال طول می انجامید؛ با وجود این، طول دوره در بسیاری از رشته ها ۵ و یا حتی ۶ سال بود.
۲- تحصیلات دانشگاهی مقطع دوم (Mestre): 
تحصیلات این مقطع شامل ۳ تا ۴ نیمسال تحصیلی و گذرندان ۹۰ تا ۱۲۰ واحد و دفاع از پایان نامه است. تحصیلات این مقطع ممکن است پیوسته بوده و ۱۰ تا ۱۲ نیمسال به طول انجامد که در این صورت شامل ۳۰۰ تا ۳۶۰ واحد می شود.
۳- تحصیلات دانشگاهی مقطع سوم (Doutor): 
 تحصیل در دوره سوم منجر به صدور مدرک Doutor می شود و مستلزم دفاع از رساله است. این دوره طول ثابت و مشخصی ندارد و شرط ورود به آن داشتن مدرک Mestre یا مدرکی معادل آن است.

‌‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

 1. Bacharel: شامل یک دوره سه ساله و ۶ نیمسال (تحصیلات نظام قدیم) بعد از دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی به ماخذ “کاردانی” ارزشیابی می شود.
 2. Licenciado: شامل ۲ تا ۴ نیمسال پس از طی مقطع اول (Bacharel) یا ۶ نیمسال و ۱۸۰ واحد، در بعضی موارد ۷ تا ۸ نیمسال و ۲۱۰ تا ۲۴۰ واحد بعد از دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی به ماخذ “کارشناسی” ارزشیابی می شود.
 3. Mestre: شامل ۳ تا ۴ نیمسال و ۹۰ تا ۱۲۰ واحد و دفاع از پایان نامه بعد از مقطع کارشناسی یا ۱۰ تا ۱۲ نیمسال و ۳۰۰ تا ۳۶۰ واحد و دفاع از پایان نامه بعد از دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی و به ماخذ “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.
 4. Doutor: بعد از Mestre ، با دفاع از رساله به ماخذ “دکتری” ارزشیابی می شود.

 ‌معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشور پرتغال

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

 1. Universidade do Porto (University of Porto)
 2. Universidade Nova de Lisboa (New University Lisbon)
 3. Universidade de Coimbra (University of Coimbra)

دانشگاه های گروه ب (خوب)

 1. Universidad Catolica Portuguesa,lisboa
 2. Universidade de Lisboa (University of Lisbon)
 3. Universidade de Minho
 4. Universidad Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon)

‌گروه ج (متوسط)

 1. Universidade de Beira interior(University of Beira Interior)
 2. Universidade de aveiro( University of Aveiro)
 3. Universidade do Algarve (University of the Algarve)

‌گروه د (ضعیف)

 1. Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão- ISCA
 2.  Instituto Superior de Engenharia do Porto- ISEP
 3.  Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras- ESTGF
Share