دانشگاههای سوئیس

ImageHandler.ashxنظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور سوئیس

کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از ایران (بعد از ۲۰۱۶/۰۹/۰۱)

‌‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

در کشور سوییس‌ آموزش‌ کودکان‌ با دوره‌ آمادگی‌ و به‌ مدت‌ یک‌ تا دو سال‌ آغاز می‌شود. تحصیلات‌ اجباری‌ در استان‌های‌ مختلف‌ متفاوت‌ بوده‌ و از ۶ تا ۸ سالگی‌ شروع‌ می‌شود و ۸ تا ۹ سال‌ طول‌ می‌کشد. طول‌ دوره‌ ابتدایی‌ از ۴ تا ۶ سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ از ۳ تا ۵ سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبیرستان‌ها (Mittelschulen)، مدارس‌ بازرگانی‌ یا مدارس‌ حرفه‌ای‌ می‌شوند مدت‌ تحصیل‌ در دبیرستان‌ها دو سال‌ است‌ که‌ دانش‌آموزان‌ می‌توانند در رشته‌های‌ گوناگون‌ ادامه‌ تحصیل‌ دهند و در نهایت‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ در رشته‌هایی‌ مانند زبان، ریاضیات، اقتصاد یا حقوق‌ شوند. در مجموع‌ طول‌ دوره‌ تحصیل‌ پیش‌ دانشگاهی‌ ۱۳ سال‌ است. شرط‌ ورود به‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ دانشگاه‌های‌ سوییس‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ است.

دانش‌آموزانی‌ که‌ وارد مدارس‌ بازرگانی‌ یا حرفه‌ای‌ می‌شوند، از ۲ تا ۴ سال‌ به‌ تحصیل‌ می‌پردازند و معمولاً‌ بدون‌ این‌ که‌ وارد دانشگاه‌ شوند، جذب‌ بازار کار می‌شوند. آموزش‌ در این‌ کشور از وظایف‌ اصلی‌ استان‌ها است. در ۲۰ استان‌ بزرگ‌ و ۶ استان‌ کوچک‌ سوییس‌ نظام‌ آموزشی‌ با هم‌ تفاوت‌ دارد. طول‌ دوره‌ تحصیل، درس‌ها و حتی‌ حقوق‌ معلمین‌ بر اساس‌ قوانین‌ استان‌ها مشخص‌ می‌شود. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ آموزش‌ در سراسر کشور با شاخص‌های‌ ملی‌ مطابقت‌ می‌کند.

‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌

تحصیلات‌ عالی‌ در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ مانند مدارس‌ عالی‌ مهندسی‌ امکان‌پذیر است. در سوییس‌ یازده‌ دانشگاه‌ دولتی‌ فعالیت‌ دارند که‌ در انتخاب‌ دانشجو کاملاً‌ مختارند. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ها، فرانسوی‌ یا آلمانی‌ است‌ و تحصیل‌ در دانشگاه‌ فریبورگ‌(Fribourg)  به‌ دو زبان‌ فرانسوی‌ و آلمانی‌ امکان‌پذیر است.

دارندگان‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ کشورهای‌ خارجی‌ مانند ایران‌ که‌ حداقل‌ معدل‌ آنها ۱۴ باشد، می‌توانند در امتحان‌ ورودی‌ به‌ دانشگاه‌ که‌ برای‌ این‌ گونه‌ متقاضیان‌ برگزار می‌شود شرکت‌ کنند، یا این‌ که‌ در دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ دانشگاه‌ فریبورگ‌ (Fribourg) که‌ به‌ دو زبان‌ آلمانی‌ و فرانسوی‌ به‌ مدت‌ ۹ ماه‌ برگزار می‌شود، شرکت‌ نمایند. موفقیت‌ در این‌ امتحان‌ شرط‌ اقدام‌ برای‌ اخذ پذیرش‌ از دانشگاه‌های‌ سوییس‌ است.
لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ که‌ امتحان‌ ورودی‌ کلیه‌ دانشگاه‌ها برای‌ متقاضیانی‌ که‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ آنها خارج‌ از سوییس‌ صادر شده، متمرکز است‌ و در دانشگاه‌ فریبورگ‌ (Fribourg) برگزار می‌شود. سال‌ تحصیلی‌ در سوییس‌ دارای‌ دو نیم‌ سال‌ تابستانی‌ و زمستانی‌  است که‌ طول‌ هر کدام‌ حدود ۵ ماه‌ است.

دوره های تحصیلی

 1. ‌ Diplome de technician  این‌ مدارک‌ در مدارس‌ فنی‌ (Ecole Technique (ET اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ فنی‌ یا ریاضی‌ است. این‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ پایه‌ و تخصصی‌ است‌ و تحصیل‌ در آن‌ دو سال‌ طول‌ می‌کشد.
 2. Diplom Ingenieur – Diplome d’Ingenieur این‌ مدارک‌ در مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (Ecole Technique Superieure (ETS) (French یاHohere Technische  Lehranstalt (HTL) (German اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها داشتن‌ مدرک‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ با نمره‌ خوب‌ یا دوره‌ سه‌ ساله‌ مدارس‌ فنی‌(ET)   است. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ ۴ سال‌ است، اما دانشجویان‌ دارای‌ مدرک‌ تحصیلی‌ Diplme de technicien  این‌ دوره‌ را در ۳  سال‌ می‌گذرانند.
 3. Licentiate  این مدارک‌ در دانشگاه‌ها اعطا می‌شود. طول‌ دوره‌ تحصیل‌ نیز بستگی‌ به‌ رشته‌ تحصیلی‌ دارد. دوره‌Licentiate  از ۳ تا ۴ سال(طول‌ دوره‌ اسمی) می‌باشد. رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ و برخی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ ۳ ساله‌ گذرانده‌ می‌شود.
 4. Licentiate / Diplome /Diplom این مدرک در رشته های گوناگون‌ اعطا می‌شود. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ برای‌ اخذ این‌ مدارک‌ (طول‌ دوره‌ اسمی ( از ۴ تا ۶ سال‌ است. این‌ دوره‌ها با پژوهش‌ همراه‌ است‌ و دانشجو باید پایان‌ نامه‌ ارایه‌ دهد.
 5. اخذ مدرک(‌Maitrise /Diplome Postgrade / (Master   نیز بعد از گذراندن‌ دوره‌ Licentiate در دانشگاه‌های‌ فرانسوی‌ زبان‌ سوییس‌ میسر می‌شود. این‌ دوره‌ معمولاً‌ بعد از دوره‌های‌ سه‌ ساله‌ تحصیل‌ گذرانده‌ می‌شود و با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است‌ که‌ حداقل‌ یک‌ سال‌ طول‌ می‌کشد.
 6. Doktor / Docteur برای ورود به این دوره‌ مدرک‌Licentiate   یاDiplome / Diplom   با معدل‌ خوب‌ مورد نیاز است. در بعضی‌ موارد دانشجو دو نیم‌ سال‌ درس‌ می‌گذراند و سپس‌ دوره‌ پژوهشی‌ را آغاز می‌کند. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ در این‌ دوره‌ چهار سال‌ است. ارایه‌ پایان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌ شرط‌ اعطای‌ مدرک‌ دکتراست.

‌‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

 1. مدارک Diplome de technician با حداقل‌ ۲ تا ۳ سال‌ تحصیل‌ در مدارس‌ فنی‌ (ET) و مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (ETS) و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ به‌ مدت‌ ۲ سال‌ (۴ نیم‌ سال‌ تحصیلی)‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 2. مدارک‌ Licentiate  با حداقل‌ ۳ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مدارک‌  Diplom Ingenieur – Diplme d’ Ingenieur  با حداقل‌ ۴ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (ETS) یا (HTL) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 3. مدارک Licentiate/Diplom /Diplome  صادره از دانشگاه‌ها با حداقل‌ ۵/۴ سال‌ تحصیل‌ )طول‌ دوره‌ اسمی(  به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارایه‌ پایان‌ نامه‌ علمی، “کارشناسی‌ ارشد ” ارزشیابی‌ می‌شود.
 4. مدارک ‌Maitrise /Diplome Postgrade / Master صادره‌ از دانشگاه‌ها با حداقل‌ یک‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارک‌ بند ۲ یا کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.
 5. مدارک  Doktor / Docteur به شرط‌ داشتن‌ مدارک‌ بندهای‌ ۳ و ۴ یا کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشور سوئیس

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

 1. École Polytechnique Federale of Lausanne
 2. (ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology
 3. Universita della Svizzera Italiana
 4. (Université de Fribourg (Fribourg University
 5. (Université de Neucahtel (Neucahtel University
 6. University of Basel
 7. University of Bern
 8. University of Geneva
 9. University of Lausanne
 10. University of Zurich

دانشگاه های گروه ب (خوب)

 1. (University of St Gallen (HSG

‌گروه ج (متوسط)

 1. Ecole Hoteliére de Lausanne صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هتلداری
 2. Haute Ecoled’Ingenierieet  de Gestion du Canton de Vaude صرفاً تا کارشناسی
 3. Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
 4. Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI)  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در دپارتمان‌های مهندسی
 5. Webster University Geneva  صرفاً تا کارشناسی ارشد
 6. University of Art and Design Lausanne

‌گروه د (ضعیف)

 1. Webster University Geneva
 2. Haute Ecole d’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude
 3. Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale
Share