دانشگاههای ایرلند

ImageHandler.ashxنظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور ایرلند

کتاب نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از ایران (بعد از ۲۰۱۶/۰۹/۰۱)

‌‌تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

تحصیلات‌ ابتدایی‌ از ۵ سالگی‌ شروع‌ می‌شود و ۶ سال‌ ادامه‌ خواهد داشت. تحصیلات‌ دبیرستانی‌ ۴ سال‌ است. برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ گذراندن‌ دوره‌ Leaving Certificate (LC  به‌ مدت‌ ۲ سال‌ لازم‌ است‌ که‌ نمرات‌ در این‌ دوره‌ ملاک‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاست.

‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌

‌تمامی‌ مدارس‌ و دانشگاه‌های‌ ایرلند تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ آموزش است. قوانین‌ کلی‌ باید رعایت‌ شود، اما دانشگاه‌ها در بسیاری‌ از زمینه‌ها مستقل‌ هستند.
‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی‌ برای‌ اخذ مدرک‌ Bachelor معمولاً‌ ۳ تا ۴ سال‌ تحصیلی‌ طول‌ می‌کشد.
دوره‌ Master بر اساس‌ رشته‌های‌ گوناگون‌ از ۱ تا ۲ سال‌ تحصیلی‌ به‌ طول‌ می‌انجامد و همچون‌ کشور انگلستان‌ بر مبنای‌ درس‌ و پژوهش‌ (By Course) یا پژوهش (‌By Reserch) است.
‌دوره‌ دکترا(Ph.D.)  سه‌ سال‌ تحصیل‌ بوده‌ و تنها بر اساس‌ پژوهش‌ بنا شده‌ است. کلیه‌ دوره‌ها و مدارک‌ دانشگاهی‌ در ایرلند مشابه‌ انگلستان‌ است، از این‌ رو ارزشیابی‌ مدارک‌ اخذ شده‌ از دانشگاه‌های‌ ممتاز ایرلند نیز مانند نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ است.

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)

 1. Trinity College Dublin
 2. University College Dublin
 3. University of Limerick
 4. University College Cork
 5. National University of Ireland, Galway

دانشگاه های گروه ب (خوب)

 1. Dublin City University
 2. National University of Ireland Maynooth

‌گروه ج (متوسط)

 1. Athlone Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 2. Cork Institute of Technology    صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 3. Dublin Institute of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 4. Dundalk Institute of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 5. Galway Mayo Institute of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 6. Institute of Technology Carlow  صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 7. Institute of Technology Sligo   صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 8. Institute of Technology Tallaght  صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
 9. Waterford Institute of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
Share